Project Description

Gustaf Högbergsväg 1-10

Grindstugan kallar vi våra fastigheter på Gustaf Högbergs väg 1-10 i Vänersborg. Här har vi totalt 17 hyreslägenheter samt parkeringar.