Project Description

Nordkroksvägen 1-3/ Storegårdsvägen 2

22 lägenheter varav 8 st färdigställda 2019. 5 lokaler plus Vårdcentral med BVC och Apotek i fastigheten.